Cụm công nghiệp Phong Phú
61 điểm phong tỏa, cách ly ở TP Thủ Đức
2021-06-01 21:16:10
Tại TP Thủ Đức, TP.HCM, hiện có 61 điểm phong tỏa, cách ly tại 14 phường trên địa bàn. Trong đó, phường Tăng Nhơn Phú A có đến 28 điểm. Tính đến 17 giờ chiều...
Đọc nhiều