cụm công nghiệp
Hưng Yên thành lập cụm công nghiệp Minh Khai hơn 52 ha
2020-06-26 22:28:43
Cụm công nghiệp sẽ được thực hiện trên khu đất có diện tích 53,2 ha tại thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Ngành nghề hoạt động...
Đọc nhiều