Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam
Nữ sĩ quan Việt Nam sẽ ứng tuyển nhiều vị trí ở Liên Hợp Quốc
2020-11-27 06:58:23
Bộ Quốc phòng Việt Nam duy trì, xem xét khả năng nâng cao hơn nữa tỷ lệ nữ tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ngày 26/11, tại Hội nghị...
Đọc nhiều