Cục điều tiết điện lực
Làm rõ thông tin điều chỉnh giá điện mùa nắng nóng
2021-04-06 21:01:55
Nắng nóng kéo dài, khả năng hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao. Nhiều người hy vọng giá điện được điều chỉnh trong mùa nắng nóng. Có điều chỉnh giá điện trong...
Đọc nhiều