Cục CSKT
Chỉ đạo đấu tranh hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
2020-08-30 14:54:18
Đảng bộ Cục CSKT là một trong những Đảng bộ triển khai sớm và hoàn thiện kiện toàn ổn định về mô hình, tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực,...
Đọc nhiều