Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thẻ  căn cước công dân gắn chip có thay thế các loại giấy tờ?
Trần Anh - 2021-03-27 13:28:14
Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thay thế được các giấy tờ trong giao dịch hành chính hay không là thắc mắc của nhiều người dân. Người dân đi...
Đọc nhiều