cửa thoát hiểm máy bay
Khách mở cửa thoát hiểm máy bay Bamboo Airways làm bung phao cứu sinh
Trần Anh - 2021-03-20 13:58:09
Nam hành khách trong khi đi tìm nhà vệ sinh đã mở cửa thoát hiểm máy bay, làm bung cầu phao cứu sinh tại sân bay Thọ Xuân lúc máy bay chuẩn bị khởi hành đi TP HCM....
Đọc nhiều