Cửa khẩu Tân Thanh
Trung Quốc bất ngờ thông báo tạm dừng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lũng Vài
2021-08-27 14:18:03
Trung Quốc thông báo tạm dừng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lũng Vài (phía Việt Nam là cửa khẩu Cốc Nam, thuộc tỉnh Lạng Sơn) để siết chặt các biện pháp...
Đọc nhiều