cua gạch
Độc nhất miền Tây: Vỗ béo cua gạch bán tiền triệu mỗi con
2020-08-21 06:35:53
Anh Niêm ở Cà Mau làm nghề vỗ béo cua biển để chúng nhanh đẻ trứng. Mỗi con cua mẹ mang trứng có thể nở ra trung bình khoảng 1,5-2 triệu ấu trùng, giá từ 1-2...
Đọc nhiều