cử tri Đà Nẵng
Đừng dùng tiền để định giá sự hy sinh của công an và quân đội!
2020-05-18 13:01:24
Mới đây, một trang báo được xem là chính thống đã đăng tải bài viết có tựa đề “Lương công an, quân đội cao quá, không đảm bảo công bằng với các ngành...
Đọc nhiều