Cty Sadeco
Ông Tất Thành Cang khai gì tại cơ quan điều tra?
2021-01-12 20:08:58
Tại cơ quan điều tra, ông Tất Thành Cang- cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng, 2 cá nhân đã làm giả, hợp thức hóa tờ trình để ông ký. Cựu...
Đọc nhiều