CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân
Vụ 9 người đi cùng chuyên cơ đoàn chủ tịch Quốc hội trốn lại Hàn Quốc: Xác nhận kẻ cầm đầu
2021-04-24 10:49:00
Đường dây này do Lê Thị Liễu cầm đầu đã ‘phù phép’ biến những người muốn đi lao động Hàn Quốc thành doanh nhân, để tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng...
Chuyện ít ai biết về em gái CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân
Thu An - 2020-07-08 16:53:02
Từng là một cô giao liên nhỏ, sống trong lòng địch nhưng không hề sợ hãi, hằng ngày vẫn giúp mẹ vận chuyển thuốc để phục vụ cho cơ sở cách mạng. Đó là...
Đọc nhiều