CSGT chào đoàn bác sĩ
CSGT Bắc Giang đứng nghiêm chào đoàn chi viện chống dịch từ Quảng Ninh
2021-05-16 14:34:04
“Hành động và công việc của tôi chỉ góp một phần nhỏ để động viên, cảm ơn những người anh em của tỉnh bạn đã sang cùng quê hương mình chống dịch”,...
Đọc nhiều