csb
Họ đã không tôn trọng sự thật
sông trà - 2020-05-28 18:26:32
“Dù đó là phim truyện, phim tài liệu hay bất kỳ hình thức nào cũng không thể chấp nhận được vì như vậy là không tôn trọng sự thật”. Đó là lời của...
Đọc nhiều