Covid Vĩnh Phúc
Nóng: Vĩnh Phúc đình chỉ công tác bảy cán bộ do thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19
2021-05-08 12:31:27
Để bảo đảm tất cả mọi tổ chức, cơ quan và cá nhân thực hiện nghiêm sự chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc...
Đọc nhiều