COVID ở Quảng Ngãi
Đi chung chuyến bay, 8 lãnh đạo, cán bộ Quảng Ngãi là F1 của nữ nhân viên mắc COVID-19
2021-05-05 15:18:38
8 lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi là F1 của nữ nhân viên massage mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng. Những người này đi cùng chuyến bay với nữ nhân viên massage. Văn...
Đọc nhiều