covid-19 yên bái
Bước đầu xác định nguồn gốc lây Covid-19 cho các chuyên gia Trung Quốc
2021-05-04 22:56:46
Khách sạn Như Nguyệt 2 ở Yên Bái chỉ phục vụ 3 đoàn chuyên gia cách ly tập trung, trong đó đoàn Ấn Độ và đoàn Trung Quốc ở hai tầng liền nhau, chung một cầu...
Đọc nhiều