COVID-19 tại Lào
Việt Nam hỗ trợ Lào 500.000 USD ứng phó dịch COVID-19
2021-05-02 06:28:01
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD để ứng phó dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng điện đàm...
Đọc nhiều