Covid-19 ở New York
‘Sóng thần’ người Mỹ xếp hàng nhận hỗ trợ thực phẩm
2020-08-25 22:20:44
Hàng chục nghìn người Mỹ xếp hàng tại một “ngân hàng thực phẩm” ở quận Queens, New York nhận cứu trợ khi Covid-19 gây ra cảnh thất nghiệp nghiêm trọng. Chủ...
Đọc nhiều