Cotecons
“Bản chất nền kinh tế Việt Nam” dưới cái nhìn lệch lạc của kẻ chống phá
sông trà - 2021-05-15 11:36:35
Gần đây, các tổ chức chống phá như “Hội những người cầm bút can đảm”, “Chân trời mới Media”… đã lợi dụng sự việc Cotecons bị thâu tóm để công...
Đọc nhiều