công viên địa chất toàn cầu
Việt Nam có công viên địa chất toàn cầu thứ 3 ở Đắk Nông
2020-07-08 06:41:22
Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế, Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên...
Đọc nhiều