Công ty VAMC
Ban hành Kế hoạch hành động Đề án xử lý nợ xấu của các Tổ chức Tín dụng
2013-08-23 20:17:17
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức Tín dụng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp...
Nợ xấu sẽ được xử lý nhanh nhờ quyết định 48/2013/QĐ-TTg
2013-08-20 10:07:58
VAMC đã hoạt động từ ngày 26-7 nhưng vẫn chưa mua được khoản nợ xấu nào do phải chờ thông tư hướng dẫn cụ thể việc mua bán, xử lý nợ xấu. Nợ xấu sẽ...
TS. Trần Du Lịch nhận định về tỷ giá từ nay đến cuối năm
2013-07-30 21:10:44
Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, việc điều chỉnh tỷ giá là một quyết định khó khăn của nhà điều hành. Tỷ giá VND/USD nếu điều chỉnh từ nay đến cuối năm...
Tổng giám đốc VAMC nói về nợ xấu và “quyền năng” của VAMC
2013-07-26 21:44:13
Hôm nay (26/7/2013), VAMC chính thức đi vào hoạt động. Kỳ vọng của Chính phủ, NHNN, các DN và cả người dân trong việc xử lý nợ xấu sẽ là áp lực không nhỏ đối...
Biến động tỷ giá, lãi suất, vàng…chưa thể tác động ngay đến bất động sản
2013-07-01 11:00:27
Bất động sản luôn là tài sản có giá trị lớn, do đó việc mua BĐS luôn có tính kế hoạch, chứ không phải là nhu cầu đột xuất. Vậy nên dòng tiền khó có thể...
Đọc nhiều