Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam
Đề nghị tạm dừng hoạt động 8 xưởng sản xuất của công ty lớn nhất Long An
2021-06-24 18:17:40
Công ty có số lượng lao động lớn nhất trong các khu, cụm kinh tế tại Long An được đề nghị dừng hoạt động 8 xưởng sản xuất có hơn 6.000 công nhân đang...
Đọc nhiều