Công ty TNHH
Khởi công dự án nước sạch cho người dân vùng bị chất độc da cam
2020-05-21 22:24:11
Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã khởi công dự án cấp nước sạch cho người dân ở vùng bị nhiễm chất độc da cam. Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (Huda) ngày...
Đọc nhiều