Công ty Tân Thuận
TP HCM chỉ đạo chuyển hồ sơ Công ty Tân Thuận sang cơ quan cảnh sát điều tra
2020-07-08 20:00:25
TP HCM ngay sau khi tiếp nhận kết luận của Kiểm toán Nhà nước đã triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản thông...
Đọc nhiều