công ty PouChen
Công ty Pouchen giữ mức thưởng tết như đã thông báo, công nhân tiếp tục đình công
2022-01-10 11:41:59
Ngày thứ 3 công nhân của công ty TNHH Pouchen Việt Nam tại Đồng Nai đình công do công ty hạ mức thưởng Tết. Đối thoại, tuyên truyền vận động công nhân quay trở...
Công nhân công ty PouChen ngừng việc, tràn ra Quốc lộ 1K
2022-01-08 06:26:45
Hàng trăm công nhân Công ty PouChen Việt Nam ngừng việc, nhiều người tràn ra Quốc lộ 1K ngay trước cổng công ty phản đối đòi quyền lợi. Nhiều người đã tụ...
Đọc nhiều