Công ty kho bãi lớn nhất châu Á GLP
Reuters: Công ty kho bãi lớn nhất châu Á GLP, lập liên doanh 1,5 tỷ USD tại Việt Nam
2020-10-20 15:54:20
Việt Nam hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nhờ khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh và vẫn giữ cho nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay. Theo Reuters, Công ty kho...
Đọc nhiều