công ty gia đình
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua hóa chất Redoxy 3C để làm lợi cho công ty gia đình
2021-08-14 12:35:37
Bị can Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ép buộc cấp dưới mua hóa chất theo chỉ định, làm lợi cho công ty gia đình của...
Đọc nhiều