Công ty Đông Á
Khai trừ Đảng Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến
Bách Hoa - 2022-01-02 06:46:12
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng...
Đọc nhiều