Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội
Giám đốc nhiễm Covid-19 bị cách chức
2021-05-15 20:41:00
Đơn vị quản lý đánh giá vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội, là “nghiêm trọng”. Ông...
Đọc nhiều