Công ty Cường Thịnh
Đắk Nông: Thanh tra toàn diện việc cấp phép, “xẻ thịt” quả đồi đẹp nhất TP. Gia Nghĩa
2021-05-03 15:53:55
UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo thanh tra toàn diện việc Sở Xây dựng cấp giấy phép cho ông Nguyễn Văn Bình xây dựng cơ sở kinh doanh, nhà làm việc trên đồi...
Đọc nhiều