Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo thanh tra Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam
2021-10-08 21:55:49
Theo Thanh tra Chính phủ, đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2613/VPCP-V.I ngày 10/09/2021 của Văn phòng Chính...
Đọc nhiều