Công trình Mã Pì Lèng Panorama
Yêu cầu dừng hoạt động Nhà hàng ở Mã Pì Lèng
2021-01-18 13:58:23
Qua kiểm tra, Sở Xây dựng cho rằng nhà hàng Panorama cải tạo không đúng phương án kiến trúc được duyệt, phần mái cao hơn, bốn mặt sàn chưa phá dỡ. Ngày 18/1,...
Sở Xây dựng Hà Giang nói về công trình Mã Pì Lèng Panorama
2021-01-01 14:59:08
Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cho biết việc cải tạo công trình Panorama vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên thực tế, chủ công trình đã kinh doanh lưu trú, bán vé...
Sở Xây dựng Hà Giang hứa phản hồi về công trình Panorama trước 31/12
2020-12-29 07:38:20
Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Giang khẳng định chậm nhất là ngày 31/12 sẽ trả lời những câu hỏi của Zing liên quan đến việc xử lý vi phạm tại Mã Pì Lèng Panorama. Ngày...
Đọc nhiều