Cổng thông tin điện tử Chính phủ
‘Sẽ phân bổ ngân sách phù hợp cho giao thông Đông Nam Bộ’
2020-11-23 10:58:59
Kết nối giao thông của vùng Đông Nam Bộ đang nghẽn cả đường bộ – đường thủy – hàng không. Đại diện các bộ ngành khẳng định sẽ báo cáo, phân bổ...
Đọc nhiều