công tác tổ chức đại hội
Thấy gì từ cách tổ chức Đại hội Đảng ở Nghệ An?
2020-10-21 11:59:26
Trong tình hình dịch Covid-19 gây suy thoái kinh tế, lũ lụt tàn phá miền Trung và một số tỉnh tổ chức Đại hội có quà tặng đắt tiền bị phản ứng, tuy nhiên...
Đọc nhiều