công tác tổ chức can bo
Nguyên Bộ trưởng Nội vụ: Tôi từng được bố trí vài chỗ nhưng từ chối hết
2020-11-25 06:18:19
Từng giữ chức Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (12/1996 8/2002) và Bộ trưởng Nội vụ (8/2002 2007), ông Đỗ Quang Trung chia sẻ trăn trở về công...
Đọc nhiều