công tác tiêm chủng
Việt Nam phải tiêm chủng sớm vì có một thứ virus còn đáng sợ hơn cả SARS-CoV-2
Đặng Trường - 2021-06-29 16:10:33
Bà Rana Flowers, đại diện UNICEF từng nói rằng: “Đại dịch Covid-19 đã cho chúng ta thấy rằng không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn”....
Đọc nhiều