công tác phòng chống dịch
Việt Nam ‘chọn con đường khó nhất’ trong chống dịch
2021-06-02 14:40:42
Giáo sư Rogier van Doorn nhận định cách chống dịch của Việt Nam là “khó khăn nhất”, đồng thời phân tích các biện pháp chống dịch hiện tại và dự đoán tình...
Đọc nhiều