công tác nhân sự khóa XIII
Tổng bí thư nói về lựa chọn nhân sự khóa XIII
2021-01-25 06:45:12
“Đừng thấy đỏ tưởng chín”, “kiên quyết loại bỏ cán bộ hư hỏng, “không sợ thiếu cán bộ”… là những tuyên bố của Tổng bí thư trong quá trình lựa...
Thống nhất nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII
Tùng Lâm - 2020-12-18 12:03:05
Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...
‘Cơ cấu 3 độ tuổi đảm bảo liên tục các thế hệ trong Trung ương’
2020-12-17 10:50:51
Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phân tích cơ cấu ba độ tuổi, “trường hợp đặc biệt” và các điểm mới đáng chú ý trong công...
Đọc nhiều