công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Thách thức nguy hiểm nhất đe dọa trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia
Thái Thanh - 2021-06-16 09:34:47
Nếu không có những chiếc đốt, cây tre chắn chắn sẽ gẫy. Tương tự như vậy, mỗi vị cán bộ công an cũng chính là chiếc đốt của cây tre, là phần lõi quan...
Đọc nhiều