công tác bảo vệ an ninh
Mạc Văn Trang hãy nhớ: “giấy rách phải giữ lấy lề”
Bảo An - 2021-01-16 23:56:05
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ton trọng những người dám nghĩ, dám làm, dám đóng góp ý kiến phản biện để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, những kẻ núp...
Những kẻ manh nha phá hoại Đại hội Đảng đang sợ hãi?
Hải Anh - 2021-01-13 11:46:19
Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, một sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong...
Tạo môi trường an ninh, an toàn, khí thế và tinh thần phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân
2020-06-25 18:14:25
Chiều 25-6, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung trí tuệ, hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 đã hoàn thành nội dung chương...
Đọc nhiều