công nhân vớt rác
Nghề vớt rác – Nước mắt trộn bùn hôi
2020-07-08 07:40:19
Hình ảnh, việc làm, tiếng nói của người trong cuộc sẽ là lời kêu gọi sinh động, gần gũi nhất để mọi người nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh, không xả...
Đọc nhiều