công nhận liệt sĩ
‘Bất cứ sự mất mát nào thời bình cũng đề nghị liệt sĩ thì phải cân nhắc’
2020-08-11 11:31:32
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc công nhận liệt sĩ, thương bệnh binh trong thời bình cần làm rõ tính đạo lý của vấn đề, nếu sự mất mất nào trong thời...
Đọc nhiều