Công nghệ ướp xác
Trung Quốc muốn dẫn đầu thế giới công nghệ ướp xác chờ hồi sinh
2020-09-27 21:07:55
Với 10 ‘khách hàng’ đang được đông lạnh chờ công nghệ tương lai tiến bộ để hồi sinh, Viện nghiên cứu khoa học đời sống Shandong Yinfeng ở Trung Quốc đang...
Đọc nhiều