cống liên mạc
Phân vân hai phương án hồi sinh sông Tô Lịch
2021-01-25 14:22:20
Các sở, ngành của Hà Nội và nhà khoa học đang tính toán bổ cập nước cho sông Tô Lịch bằng 2 phương án là qua hồ Tây hoặc qua cống Liên Mạc. Hà Nội đang gấp...
Đọc nhiều