công kích chính quyền
Không có thứ tự do nào vượt ra ngoài khuôn khổ của luật pháp
sông trà - 2020-06-25 07:50:22
Nước nào cũng có kiểm duyệt, không ai lại cho phép nền truyền thông tuyên truyền chống lại chính thể chế của mình cả. Quyền tự do ngôn luận, quyền công dân...
Đọc nhiều