Cộng hoà Áo tặng thiết bị y tế cho Việt Nam
Các doanh nghiệp của Cộng hoà Áo tặng thiết bị y tế cho Việt Nam
2021-09-07 15:08:24
Các doanh nghiệp của Cộng hoà Áo và Việt kiều trao tặng cho Việt Nam hơn 1,5 triệu bộ kít xét nghiệm COVID-19 các loại và 30 nghìn khẩu trang y tế N95. Các doanh...
Đọc nhiều