Công chức cắp ô

Chủ tịch tỉnh bác bộ trưởng về ‘1%’ công chức cắp ô

2013-12-23 18:47:51
Đội ngũ cán bộ, công chức không làm được việc chắc chắn cũng phải cỡ hai con số. Bảo là 1-2% thì không phải – Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến...