Cống Cái Lớn
Cận cảnh siêu công trình cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam 3.300 tỉ đồng
2021-01-04 23:49:16
Dự án Cái Lớn – Cái Bé là một “siêu” công trình cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam, kinh phí xây dựng trên 3.300 tỉ đồng, dự kiến một phần của dự án...
Đọc nhiều