Công bình tham gia gin giữ hòa bình
Việt Nam ‘đã sẵn sàng’ 295 công binh tham gia gìn giữ hòa bình LHQ
2020-05-16 09:22:23
Việt Nam đã chuẩn bị lực lượng công binh 295 người, sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, và đang hoàn tất chuẩn bị cử bệnh viện dã chiến...
Đọc nhiều